Nihan Çakır Art

Hayatın farklı pek çok katmandan oluşması sanatçıyı derinden etkilemiştir. Bu katmanları tuvallerinde farklı teknikler kullanarak eserlerine yansıtmıştır. Temelinde insan olmanın yarattığı tahribatı farklı temalarla ortaya koyan sanatçı ekspresyonist soyutlama üzerine ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

NEWS / HABERLER

Pi Collection